Nghề Digital marketing - Khóa Học online Digital Marketing từ dự án Agency

Học Cùng Mentor Giúp Tăng Hiệu Quả Học Online Lên 45%

Nghề Digital marketing

  • Home
  • Nghề Digital marketing
Shape Image One

5 giai đoạn trải nghiệm của travel và kênh Digital Marketing tương ứng

Tiếp theo chuỗi bài viết bài viết Làm digital marketing trong khách sạn là làm gì ? , hôm nay nhà DMHUB sẽ bàn thêm về 5 giai đoạn trải nghiệm của travel – khách hàng du lịch điển hình cùng những hoạt động Digital Marketing cho từng giai đoạn qua các Case cụ thể.

Làm Digital Marketing trong khách sạn là làm gì ?

Digital Marketing là một mảng khổng lồ, với khối lượng công việc lớn của phòng marketing trong khách sạn ngày nay. Ngoài việc nắm bắt và sử dụng ác nền tảng, công cụ, lập báo cáo, diễn giải cho các thành viên và cấp trên hiểu thì bạn phải làm việc chặt chẽ với nhiều

Các kỹ năng Digital marketing cần có của Digital Marketer

Những năm gần đây, với sự phát triển của chuyển đổi số thì ngành Digital Marketing cũng là một trong những từ khóa HOT được nhiều bạn quan tâm và lựa chọn cho sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, có rất nhiều người vẫn đang mơ hồ, đó là công việc Digital Marketing sẽ làm